پُل وصل کننده قلبها

پُل ها ساختمان های اند که به لحاظ مدیریت شهری سبب ازبین رفتن موانع فیزیکی یا عبور و مرور می گردند. ولی وقتی سخن از پُل درمیان میآید ذهن آدم همچنان به مولفه های دیگری مانند اصل پیوندها، رسیدنها وهمدلی ها گره میخورد، وسلیه که فاصله ها و جدایی ها را بی مفهوم می‌سازد.

 

بی بی گل یکی از باشندگان ناحیه دهم شهر هرات به کمک پروژه توانمند سازی زنان برنامه ملی میثاق شهروندی، ماهانه 5000 افغانی درآمد دارد. او یکی از جمله 23 کارآموزی است که در کارگاه تولیدی بانوان شهدای اول به شکل رایگان آموزش دیده و سپس مصروف کار شده است و میتواند انواع ترشی و مربا تولید نماید.

بی بی گل یکی از...ادامه

تاریخ انتشار: 25 Jul 2021

حاصلات زراعتی مردم قریه شهرنو ولسوالی خرم وسارباغ افزایش یافت

اهالی قریه شهرنو ولسوالی خرم وسارباغ معمولاً ازطریق زراعت ومالداری به تأمین مخارج زنده گی شان پرداخته امرارمعاش مینمایند.

مردم این  قریه زمین های زراعتی شان را عمدتاً بوسیله کانالهای معمولی و مروج جویبارها آبیاری می نمودند که این امر باعث میگردید تا مقدارزیاد آب بوسیله همین کانالها جذب گردیده وبیشترین بخش زمین های شان ازنعمت  آب محروم میماندند، مردم قریه شهرنو ازاین ناحیه...ادامه

تاریخ انتشار: 13 Jun 2021

«شکی نیست که بیچاره بودیم و در شرایط قرنطین کرونا سخت بیچاره تر شدیم»

نویسنده: محمد اسمعیل آژیر

اینجا بلندای قریه تاواخ یکی ازولسوالی های ولایت پنجشیراست ،ازاینجا نمای قریه تاواخ و قریه های همجوار آن بسیار زیبا، جالب و دیدنی است. درین جان مقابل ما درب خانه ملنگ یکی از باشنده‌های این قریه است، درب چوبی، تیپیک محقر ومحلی است. پرسیدیم، گفتند که ملنگ دارای معلولیت از...ادامه

تاریخ انتشار: 05 Jun 2021

داستان خانمی که از کار در پروژه های معیشتی خرج روزانه خانواده اش را پیدا میکند

خانم سونیتا امان مدی رپروژه معیشتی بانوان د ر گذر سلطان آقا واقع در ناحیه دهم شهر هرات از طریق پروژه های معیشتی بانوان برنامه م یثاق شهروندی زمینه اشتغالزایی را برای 17 تن ا ز خانم های بی بضاعت وفقی ر در بخش تولید انواع لباس های طفلانه ،زنانه و مردانه فراهم ساخته است  و محصولات تولید شده به بازارهای محلی  به فروش می رسد.

...ادامه

تاریخ انتشار: 09 Mar 2021

فعالیت اقتصادی زنان در برنامه ملی میثاق شهروندی

زهرا یکی از باشندگان ناحیه سیزدهم شهر هرات به کمک برنامه ملی میثاق شه روندی، اقدام به تولید مواد غذایی و بستهبندی میوه های خشک نمود و در ماه با چهار نفر کارمند مقدار 800 کیلوگرام آش رشته، 40 کیلوگرام ترشی جات، 20کیلوگرام مربا، 50 کیلوگرام کیک و کلوچه تولید و مقدار 50 کیلوگرام میوه خشک را بسته...ادامه

تاریخ انتشار: 09 Mar 2021

مطمین شدیم که با کمک های دسترخوان ملی این زمستان اولاد هایم از گرسنگی رهایی پیدا کرد.

دولت افغانستان و وزارت احیا و انکشاف دهات  با راه اندازی برنامۀ دسترخوان ملی زیر چتر برنامۀ ملی میثاق شهروندی ثابت کرد که از درد ملت خود آگاه است وملت را در حالت سخت ونا گوار تنها نمی گذارد. قریۀ ده دولت  که در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی موقعیت دارد، به تعداد ۶۸ خانواده زندگی میکنند که اکثریت اهالی قریه به علت شیوع ویروس کرونا...ادامه

تاریخ انتشار: 28 Feb 2021

برنامۀ د سترخوان ملی مشکلات زمستانی ما را مرفوع نمود

هدف برنامۀ د سترخوان ملی مبارزه با مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و کمک به مردم میباشد. از همین رو در قلعۀ خان مربوط ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا که جمعآ درآن ۶۰ خانواده زندگی میکند با ۵۴...ادامه

تاریخ انتشار: 16 Feb 2021

با اعمار پل با شهر وصل شدیم

ازسوی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات در قریۀ سری کلا مربوط ولسوالی احمد آبا ولایت پکتیا یک پل که ۱۵ متر طول و ۴ متر عرض دارد، منظور گردیده است. در جریان کار آن برای کارگران ماهر وغیر ماهر۳۴۷۰ روز کاری فراهم شده است. شورای سری کلا در نقطه ای موقعیت دارد، که دربین شهر و این شورا یک دریا موقعیت دارد و در این دریا همیشه آب جریان...ادامه

تاریخ انتشار: 16 Feb 2021

کمک های برنامۀ دسترخوان ملی میتواند که شب های سرد زمستان را به خوشی سپری نمایم

تعدادی زیاد مردم بعد از قرنطین ویروس کرونا با کمبود مواد خوراکی روبرو شدند که به همین سبب حکومت افغانستان زیر چتر برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات برنامۀ دسترخوان ملی را آغاز نمود . شورای انکشافی پیر رحمن که در ولسوالی ولایت  بغلان جدید ولایت بغلان موقعیت دارد وتعدادی زیاد از باشنده گان...ادامه

تاریخ انتشار: 15 Feb 2021

بسته های کمکی دسترخوان ملی به خانوادۀ ما شب های سخت زمستان را آسان کرد

برنامۀ دسترخوان ملی که از سوی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به پیش می رود تا حال توانسته است که به خانواده های فقیر و مستحق کمک کند که منجمله ولسوالی مقر یکی از ولسوالی کوهستانی و سرد ولایت بادغیس است که باشنده گان آن در هوایی سرد زمستان و روزهای کرونایی نسبت به سالهای دیگر با مشکلات زیادی روبرو هستند. برنامۀ دسترخوان برای ۶۲...ادامه

تاریخ انتشار: 15 Feb 2021

من بعد از دریافت کمکهای دسترخوان ملی به خوشی تمام به آغوش خانوادۀ خود برگشتم

      با درنظرداشت مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل ویروس کرونا که دامن گیر مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه گردیده است، حکومت افغانستان برنامه دسترخوان ملی را د چوکات وزارت احیا و انکشاف دهات زیر چطر برنامۀ ملی میثاق شهروندی به هدف مبارزه با عواقب منفی ناشی از ویروس کرونا در شهرها و دهات افغانستان طرح نموده است.

     گل احمد ۵۸...ادامه

تاریخ انتشار: 02 Feb 2021

تمام دغدغه ام سیرکردن شکم اولاد هایم است

دولت افغانستان مسؤولیت روند توضیع برنامۀ دسترخوان ملی را به وزارت احیا و انکشاف دهات تحت برنامۀ ملی میثاق شهروندی داد در این پروگرام ۹۰٪ خانواده تحت پوشش قرار میگیرد که بعضی از ولسوالیها و دهات ولایت وردگ نیز از این کمکها مستفید گردیده است. از این جمله خانم معصومۀ ۴۶ ساله، یک تن از اهالی شورای اله...ادامه

تاریخ انتشار: 02 Feb 2021

در شب های سرد زمستان کمک های دسترخوان ملی مصرف یکماهۀ خانوادۀ ام است

از اثر شیوع ویروس کرونا در افغانستان مردم به مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شد ند. قریۀ سرنخ که در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان در شمال کشور موقعیت دارد و ۱۴۶ خانواده در آن زندگی مینماید که از اثر شیوع ویروس کرونا به مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شده اند.

عبدالاحد یکتن از باشندگان قری میگوید:« با شیوع ویروس کرونا کار های...ادامه

تاریخ انتشار: 30 Jan 2021

شب های زیادی را با فرزندان خود در گرسنگی گذراندیم

با شیوع ویروس کرونا در کشور دولت قرنطین را اعلان کرد وتمام کار ها متوقف شد، دولت  افغانستان با توجه به شرایط طرح برنامۀ د سترخوان ملی را ایجاد کرد، به اساس این طرح درسطح کشور در به 90 درصد خانواده ها این کمک ها توزیع خواهد شد. همچنان از سوی شورای انکشافی ولسوالی مندوزی ولایت لغمان برای 21 خانوادۀ...ادامه

تاریخ انتشار: 30 Jan 2021

تهیه آب آشامیدنی برای ۱۱۰ خانواده

قریه سرنهرعبدالله از مرکز ولسوالی بلخ ولایت بلخ ۳ کیلومتر فاصله دارد و ۱۱۰ خانوادهایکه اکثریت آنها اقتصاد خوب ندارند در این قریه زندگی می‌کنند و سالیان متمادی به مشکل آب آشامدنی دست گریبان بود. بعد از تطبیق پروژۀ شبکه آب آشامیدنی  که توسط برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف...ادامه

تاریخ انتشار: 30 Jan 2021

اهمیت بسته های کمکی برای مردم

حکومت افغانستان برنامۀ دسترخوان ملی را به هدف مبارزه با عواقب منفی ناشی از ویروس کرونا در شهرها و دهات افغانستان طرح نموده است. قریۀ غوریانیها که در ولسوالی کرخ ولایت هرات موقعیت دارند یکی از آن قریه ها میباشد که صدها خانوادۀ غریب در آن زندگی میکند. شورای این قریه به همکاری برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات زیر چتر دسترخوان ملی توانست به ...ادامه

تاریخ انتشار: 30 Jan 2021

اعمار دیوار محافظوی باعث محافظت سه قریه در برابر خطر سیلاب شد.

در کشور ما بشترینه مردم زیر خط فقر زنده گی میکند و  برای تهیۀ ابتدایی ترین نیاز های شان به مشکل دچارهستند. در چنین وضعی ممکن نیست که خود بتوانند به انکشاف مناسب دست یابند وهمچنان از خطرات حوادث طبیعی جلوگیری نمایند. خوشبختانه  با تطبیق برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات برای...ادامه

تاریخ انتشار: 09 Nov 2020

آینده افغانستان متکی است به سرمایه گذاری روی زنان

ادامه کمک های بین المللی (به شمول کمک هایی که از طریق صندوق بازسازی افغانستان انجام می شود) برای ساختن آینده ای بهتر برای میلیون ها افغان و حفظ دستاوردهای انکشافی که تا حال به دست آمده است از اهمیت حیاتی برخوردار است. کمپاین حفظ دست آورد ها دست آورد های پروژه هایی را که توسط صندوق بازسازی افغانستان تطبیق گردیده است و توانسته است نقشی در جهت دستیابی به افغانستان شکوفا، همه شمول و صلح آمیز داشته باشد...ادامه

تاریخ انتشار: 08 Nov 2020

از میثاق شهروندی بخاطر اعمار مکتب سپاسگزاریم

قریه سلدوز قپچاق از مرکز ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ۵ کیلومتر فاصله دارد و ۳۲۰ خانواده در قریه مذکور زندگی می‌کنند. در گذشته کودکان این قریه هرچند که بسیار مشتاق رفتن به مکتب بودند اما به محیط مناسب آموزشی دسترسی نداشتند. دانش آموزان پسر و دختر به دلیل کمبود صنوف‌ درسی مجبور بودند که با هم یکجا درس بخوانند و بیشتر بودن...ادامه

تاریخ انتشار: 25 Oct 2020

تولید لباس ها، پیراهن ها و جاکت های با کیفیت توسط زنان افغان

دولت افغانستان می خواهد زیر چتر برنامۀ ملی میثاق شهروندی از طریق تطبیق پروژه های فرعی توسط شورای های انکشافی محل و شورا های گذر در ساحات شهری اطمینان حاصل نماید. هدف اساسی تطبیق پروژه ها از طریق محلات، ارتقای ظرفیت شهروندان در بخش تطبیق پروژه و طرزالعمل تدارکات می باشد. این اقدام آنها را قادر می سازد تا پروژه ها را خود شان بدون و...ادامه

تاریخ انتشار: 10 Oct 2020

سهم گیری شکریه در مبارزه با ویروس کرونا؛ کرونا را شکست می دهیم!

خانم شکریه ۲۴ ساله معاون شورای انکشافی قریه نکرآباد شهر شبرغان ولایت جوزجان بعد از اشتراک در یکی از کمپاین های آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا که از سوی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در قریه آنها برگزار شده بود، از تهدید های جدی این ویروس به گونه کامل آگاه...ادامه

تاریخ انتشار: 30 Jun 2020

کمک یک خانم به اطفال و خانم های محروم در محل اش

رحیمه مومن زاده 21 سال دارد و عضو شورای انکشافی دوستان در ناحیه یازدهم شهر هرات میباشد، او با استفاده از بسته های آموزشی برنامه ملی میثاق شهروندی با ایجاد صنف های سواد آموزی، روخوانی قرآن کریم و خیاطی به اطفال و خانم های محروم محل خود زمینه تعلیم و اشتغال زایی را فراهم نموده که اکنون 61 نفر خانم و اطفال مصروف یادگیری میباشند و برای ۳ تن استادان زمینه کار...ادامه

تاریخ انتشار: 11 Jun 2020

سهم گیری #شکریه در مبارزه با #ویروس_کرونا؛ کرونا را شکست می دهیم.

خانم شکریه ۲۴ ساله معاون #شورای_انکشافی_قریه #نکرآباد شهر #شبرغان ولایت #جوزجان بعد از اشتراک در یکی از کمپاین های آگاهی دهی در مورد #ویروس_کرونا که از سوی #برنامۀ_ملی_میثاق_شهروندی #وزارت_احیا_و_انکشاف_دهات در قریه آنها برگزار شده بود، از تهدید های جدی این ویروس به گونهء کامل آگاه شده و نیز راه‌های مبارزه با آن را آموخته است. کمپاین مذکور به خانم شکریه انگیزه داد...ادامه

تاریخ انتشار: 13 May 2020

زنان شورای انکشافی سید آباد با همیاری هم دیگر پله های بام انکشاف و توسعه را طی مینمایند

شورای انکشافی محلی سید آباد مربوط گذر اتفاق نوین واقع در ناحیه هشتم شهر مزارشریف ولایت بلخ، یکی از شورا های فعال برنامه میثاق شهروندی بوده و در حدود 240 خانوار زیر چتر این شورا زندگی مینمایند که تقریبا 49% این اهالی را زنان تشکیل داده و 46 بانوی این شورای انکشافی محلی سرپرستی خانواده های شانرا به عهده دارند.
اهالی این محل بخصوص زنان با وقار این...ادامه

تاریخ انتشار: 26 Apr 2020

قهرمانان مشتاق به آموزش

قریۀ اول خان درولسوالی تنی ولایت خوست موقعیت داشته که زمین های قابل زرع کم دارد. اکثر مردم آن به شغل زراعت ومالداری مشغول اند. باشنده گان این محل درکنار اینکه فقردامنگیر شان میباشد به آموزش درس وتعلیم علاقمندی خاص دارند، مگراطفال آنان ازسالها بدینسودر یک فضای نا...ادامه

تاریخ انتشار: 17 Mar 2020

قصۀ موفقیت زندگی نبیله

نبیلۀ بیست ساله، دختریست که از برکت برنامۀ ملی میثاق شهروندی در زندگی اش تغییرات مادی و معنوی وارد گردیده. به فرمودۀ وی " خورد سن بودم که یتیم شدم، با سه برادر، دو خواهر  و مادرم دچار این بدبختی و مشکلات زندگی شدیم، کاکایم مسؤلیت مارا به دوش گرفت اما او هم آدم فقیر است و نفقه فامیلش را به دوش دارد، شب و روز زندگی را سپری...ادامه

تاریخ انتشار: 19 Nov 2019

برق می تواند زندگی مردم را تغییر دهد ، نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی نیز

شورای انکشافی قالین بافان یگانه شهرک مهاجرین وعودت کننده گان درشهرمزارشریف است اهالی این شورا که تعداد شان به بیش از  ۱۷۰ خانواده میرسد، در دشت هموار و بی حاصل زنده گی میکردند و با مشکلات فراوان روبرو بودند مشکلات همچون بی برقی، آب شور، دشت خشک و بی برگ و بار  و امثال آن... اکثریت این مردم را فقرا ، مزدورکاران...ادامه

تاریخ انتشار: 15 Sep 2019

زنان در قریه نوآباد بایخانه برای ترویج حفظ الصحۀ محیطی کمک کرده اند

قریه نوآباد بایخانه روستایست که در گوشهٔ مرکز ولایت سرپل موقعیت دارد. درین قریه ۳۹۷ خانواده زندگی می کتند و باشنده گان آنرا عرب، اوزبیک وایماق تشکیل میدهد. آلودگی های محیط زیستی ومشکلات صحی دراین قریه نگران کننده بوده که روزتاروز بیماری های گوناگون گسترش یافته و ده ها انسان بخصوص اطفال گرفتار امراض تنفسی، پیچش واسهالات بودند.

خوشبختانه کمیته های...ادامه

تاریخ انتشار: 29 Jul 2019

موثریت شورا های انشکافی در محلات

تاریخ: 17 اپریل 2019

شورای انکشافی محلی حسن باصری که در گذر اول ناحیه هفتم شاروالی جلال آباد موقعیت دارد، بتاریخ 19-06-1397 تحت برنامه ملی میثاق شهروندی تاسیس گردید، که شامل 246 خانواده میباشد.

قبل از ایجاد این شورا، یک تن از باشندگان این محل بنام حاجی نسیم مبلغ...ادامه

تاریخ انتشار: 23 Apr 2019

«اگر دولت یک قدم برای نزدیک شدن به ما بردارد ما ده قدم برای تسریع این روند بسوی دولت برمیداریم»

شورای انشکافی محلی اتفاق نمبر 2 000

در ادامه تطبیق پروژه های انکشافی محلی در شهر مزار شریف ولایت بلخ ؛ برنامه ملی میثاق شهروندی کار کانکریت ریزی شورای انکشافی محلی اتفاق نمبر 2 را که در ناحیه دهم شهر مزار شریف موقعیت دارد ؛ روی دست گرفت.

اهالی شورای انکشافی محلی به برنامه ملی میثاق شهروندی ، رهنمود ها ، اصول...ادامه

تاریخ انتشار: 22 Apr 2019

جذب همکاری و کمک های دفاتر جهت اشتغال زایی برای افراد نیازمند

شورای انکشافی صلح در ناحیه سیزدهم شهر هرات بعد از تشکیل و انجام قدمه های پلان انکشافی (PLA) شناخت کاملی از اهالی محل مربوطه پیدا نمودند که با استفاده از آن توانستند که همکاری دفاتر دیگری چون (IOM & OIM) را جلب نموده و برای افراد نیازمند در بخش اناث و ذکور کورس های حرفوی و مصروفیت شغلی را ایجاد...ادامه

تاریخ انتشار: 01 Apr 2019

و محل ما را به یک محیط زیبا ، مصئون و عاری از خطر فقر و عقب افتادگی مبدل نمود

شورای انکشافی محلی انصاری هفتم حصۀ دوم ، گذر عصر نوین ناحیۀ هفتم  شهر مزارشریف 

مردم این شورا در اوایل به دلیل فقر و تنگدستی، در گیر زندگی و مشکلات فردی خانوادگی خود بودند و راه های بیرون رفت از مشکلات را تنها برای خودشان جستجو میکردند و از بدی تقدیر و شومی نفاق و عصبیت نتوانستند...ادامه

تاریخ انتشار: 26 Mar 2019

میثاق شهروندی آغازی ـ برای پایان یک تراژیدی

ایوب خان مهمند رییس شورای انکشافی انصاری ها، مرد زحمتکش و پر دستاوردی هست ، از زمانی که به عنوان رییس شورای انصاری ها انتخاب شده تا اکنون کمک های زیادی از سازمانهای مخلتف دولتی و غیر دولتی برای مردم شورای انکشافی محلی انصاری ها جمع آوری نموده است.
به قول خودش زمانی که برنامۀ میثاق شهروندی ساحه شانرا تحت پوشش قرار داد و شورا تشکیل شد موارد زیادی از راه...ادامه

تاریخ انتشار: 05 Mar 2019

زنان به سوی خودکفایی

شیما خانم 39 ساله  در شورای انکشافی عبدالرحمن جامی دوم، گذر اول ناحیه دوازدهم شهر هرات زندگی میکند. وی با استفاده از فرصتی که برنامه ملی میثاق شهروندی برای اهالی محل بوجود آورده است، کورس آموزشی را ایجاد نموده که در آن به تعداد 72 نفر خانم و 20 طفل در بخش های سواد آموزی، قرآن کریم، خیاطی و آرایشگری مصروف آموزش میباشند.

...ادامه

تاریخ انتشار: 11 Feb 2019

نهال شانی و ایجاد فضای سبز

 

اعضای شورای انکشافی اندیشه در یک اقدام بی پیشینه، با استفاده از بسته های آموزشی برنامه ملی میثاق شهروندی 2300 متر  مربع زمین دولتی کنار جوی را با غرس 200 نهال از چنگ غاصبان زمین نجات داده و به فضای سبز تبدیل نموده اند.

این شورای انکشافی در گذر ششم، ناحیه سیزدهم شهر هرات توسط برنامه...ادامه

تاریخ انتشار: 15 Aug 2018

میثاق شهروندی راهی برای رسیدن به آرزوهای من

 

شورای انکشافی وحدت سیدآباد در گذر پنجم ناحیه چهاردهم شاروالی ولایت هرات موقعیت دارد که این شورا توسط برنامه ملی میثاق شهروندی تاسیس شده است. زندگی اهالی این منطقه به شکل ابتدائی و روستائی میباشد که با مشکلاتی زیاد اجتماعی، اقتصادی و بیکاری روبرو بوده و از تمام امتیازات شهری محروم میباشند. خانم ها دراین محل اجازه اشتراک و سهم گرفتن در فعالیت های اجتماعی و انکشافی را...ادامه

تاریخ انتشار: 15 Aug 2018

کاهش 25 درصد مصارف اضافی

 

شورای انکشافی جمالی ها واقع گذر 3 در ناحیه دوزادهم شاروالی ولایت هرات که متشکل از 235 خانواده و 20 نفر عضو اعم از مرد و زن میباشد. مردم این محل  در ایام عید فطر و قربان جهت چیدن سفره های رنگارنگ وعنعنات نامطلوب مصارف هنگفت را صرف خریداری میوه های تازه و خشک  و شیرینی های متنوع می نمایند که حداقل هر خانه...ادامه

تاریخ انتشار: 15 Aug 2018

شورا های انکشافی محلی، بستر حل معضلات 4 دهه

 

داستان ما واقعیت های واقعی جامعه ما را در شرایط فعلی کشور که مردم در زنده گی روز مره با آن روبرو هستند انعکاس میدهد. این داستان از منطقه اسحاق سلیمان گذر هفتم ناحیه سیزده هم شاروالی هرات آغاز میگردد، که اقوام مختلف با زبانها و مذاهب مختلف در آن محل زندگی مینمایند.

                       « مصارف اضافی را باید ازبین برد! »

قریۀ رویدرۀ ولسوالی شتل ولایت پنجشیر ، دارای ۷ محل می باشد، که تعداد خانواده های آن به ۲۰۸ تن میرسد. در این قریه پس از راه اندازی آموزشهای برنامۀ ملی میثاق شهروندی وبخصوص اجرای فعالیت مربوط به تحلیل عواید و مصارف (کوزه سوراخ) مردم مصمم شدند تا...ادامه

تاریخ انتشار: 04 Jul 2018

تأثیر عملی برنامۀ ملی میثاق شهروندی بالای زنده گی مردم

بخاطر برداشتن گام های عملی درراستای تطبیق موفقانۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی، سلسلۀ آموزشهای دراز مدت وکوتاه مدت برنامه در ولایات مختلف کشور از جمله در چند ولسوالی ولایت پنجشیرراه اندازی شد که طی آن مسایلی چون معرفی برنامه وزمینه های تطبیق آن درعمل، بسیج سازی قریه ها ومحلات، تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی قریه ها، انتخابات وسایر مسایل مربوط به برنامۀ ملی میثاق شهروندی برای مردم محل از قریه های...ادامه

تاریخ انتشار: 04 Jul 2018