میثاق شهروندی راهی برای رسیدن به آرزوهای من

 

شورای انکشافی وحدت سیدآباد در گذر پنجم ناحیه چهاردهم شاروالی ولایت هرات موقعیت دارد که این شورا توسط برنامه ملی میثاق شهروندی تاسیس شده است. زندگی اهالی این منطقه به شکل ابتدائی و روستائی میباشد که با مشکلاتی زیاد اجتماعی، اقتصادی و بیکاری روبرو بوده و از تمام امتیازات شهری محروم میباشند. خانم ها دراین محل اجازه اشتراک و سهم گرفتن در فعالیت های اجتماعی و انکشافی را نداشتند و دخترها در این منطقه فقط می توانند تا سطح ابتدایی درس بخوانند حتی در این محل خانم ها اجازه نداشتند که در دوران بارداری خود به کلنیک و مراکز صحی مراجعه کنند که در نتیجه  از علایم خطرات دوران بارداری بی خبر بودند.

پرستو دختری ۱۸ ساله است که تا صنف نهم درس خوانده و در یک خانواده یازده نفری در محل فقیر نشینی زندگی میکند که بیشترین مردم آنجا بیجا شدگانی از ولسوالی های دور دست ولایت هرات می باشند او یک تن از اعضای شورای انکشافی این محل میباشد که همانند خانم های دیگر این منطقه با قیودات روبرو بوده است. وی قبلا نیزعضو شورای انکشافی منطقه خود بوده است.

خوشبختانه برای پرستو فرصتی ایجاد شد تا علم و توانایی که دارد برای مردم محل خویش بیان نماید او به کمک برنامه ملی میثاق شهروندی وعضویت در کمیته سکتوری صحت توانست با آگاهی دادن در مورد علایم و خطرات دوران حاملگی قناعت مردم را حاصل نماید تا زنان باردار را در دوران بارداری به مراکز صحی برده و تحت مراقبت های ویژه قرار دهند.

با شروع برنامه ملی میثاق شهروندی در ناحیه چهاردهم و تاسیس شورای انکشافی محل پرستو خوابی که داشت به حقیقت مبدل گردید و زمینه رسیدن به آرزو هایش مساعد گردید.  وی دوباره به فعالیت های خویش ادامه داده و از طریق انتخابات از واحد دوم منحیث نماینده شورای انکشافی وحدت سیدآباد انتخاب گردیده است.

پرستو میگوید" در واقع برنامه ملی میثاق شهروندی راهی برای رسیدن به آرزوهای من بود تا از این طریق بتوانم برای زنان و دختران در حاشیه رانده شده را کمک نمایم. او حالا در کنارنماینده مردم، عضو هیئت با صلاحیت اخذ بودجه از بانک در شورای انکشافی محل خویش نیز می باشد و پلان های خوبی برای بهبود وضعیت زندگی زنان در منطقه خود دارد.

 

 

واحد ارتباطات ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی

معینیت شاروالی ها/ اداره ارگان های محلی