زنان به سوی خودکفایی

شیما خانم 39 ساله  در شورای انکشافی عبدالرحمن جامی دوم، گذر اول ناحیه دوازدهم شهر هرات زندگی میکند. وی با استفاده از فرصتی که برنامه ملی میثاق شهروندی برای اهالی محل بوجود آورده است، کورس آموزشی را ایجاد نموده که در آن به تعداد 72 نفر خانم و 20 طفل در بخش های سواد آموزی، قرآن کریم، خیاطی و آرایشگری مصروف آموزش میباشند.

شورای عبدالرحمن جامی دوم دارای 250 خانوار میباشد که نفوس آن به 2389 نفر میرسد از این جمله، 1153 نفر آنرا زنان تشکیل میدهد و به تعداد 678 زن در این شورای انکشافی بی سواد میباشند و بی سوادی خود یک مشکل بزرگ در سطح جامعه میباشد که برای حل این مشکل هیچگونه اقدامی به خصوص درین محل صورت نگرفته است.

زمانیکه این محل را برنامه ملی میثاق شهروندی تحت پوشش قرار داد سپس شورای انکشافی را ایجاد نمود که در آن حضور خانم ها بطور مساویانه میباشد. این برنامه با پروگرام های آموزشی و ظرفیت سازی که دارد خانم ها را علاقه مند به یاد گیری سواد و ایجاد کاروبار نموده است تا بتوانند بصورت فعالانه در جامعه حضور یافته و نظریات شانرا بصورت آزادانه ارائه نمایند.

شیما خانمی است که از محل خود به نمایندگی از 25 خانه به شورای انکشافی راه یافته و سپس به صفت معاون شورای انکشافی عبدالرحمن جامی دوم انتخاب شده است.  او همیشه در جلسات شورای انکشافی به طور منظم اشتراک نموده و با خانم ها یک رابطه نزدیک و صمیمانه را بوجود آورده است تا بتواند مشکلات خانم ها را شناسائی و راه حل پیدا نماید.

خانم شیما میگوید" وقتی توسط برنامه ملی میثاق شهروندی شورای انکشافی محلی ایجاد شد که در آن برای خانم ها 50 فیصد سهم داده شده بود و حضور خانم ها در جلسات حتمی بود، خانم ها علاقه مند شدند که حداقل خواندن و نوشتن را یاد داشته باشند تا بتوانند در جلسات بصورت فعالانه سهم گرفته و ابراز نظر نمایند" وی افزود" در برنامه میثاق شهروندی برای خانم ها 10 فیصد از بودجه گذر در نظر گرفته شده است تا خانم ها بتوانند پروژه های معیشتی را برای شان ایجاد کنند. بناء تعداد از خانم های محل در سطح گذر علاقه مند به یادگیری کارهای مسلکی چون خیاطی و آرایشگری شدند تا آمادگی های لازم را در این قسمت نیز داشته باشند."

به همین منظور خانم شیما بعد از صبحت با رئیس شورای انکشافی به تاریخ 4/3/1397 یک مکان را به کرایه گرفته  و کورس آموزشی ایجاد نموده است. تا اکنون به تعداد 72 تن زن و 20 تن طفل در دو وقت (قبل از ظهر و بعدازظهر) مصروف یاد گیری، قرآن کریم، خیاطی و آرایشگری میباشد که توسط 5 تن استاد از طبقه اناث بطور رضا کار تدریس میشود. وی از هر شاگرد 150 افغانی فیس میگیرد تا بتوانند مصارف و کرایه تعمیر را که در ماه 4000 افغانی پرداخت میشود،  تهیه نماید و اطفال را بصورت رایگان تدریس میکند.

خانم شیما گفت: "وقتی کورس را ایجاد نمودم از طریق شورای انکشافی یک در خواستی به آمریت سواد حیاتی بردم و آمریت سواد حیاتی به تعداد 25 جلد کتاب سواد آموزی و یک عدد تخته سفید (وایت بورد) کمک نمود و قرار است که در آینده فرش نیز کمک نماید." وی افزود" قبل از تطبیق شدن برنامه ملی میثاق شهروندی خانم ها به فکر باسواد شدن نبودند و مفکوره کاروبار را نیز نداشتند و حتی یک کورس آموزشی در سطح محل وجود نداشت،  حالا این برنامه با ایجاد شورای انکشافی و سهیم ساختن خانم ها در فعالیت های اجتماعی و انکشافی به ما کمک نموده است تا بتوانیم برای همنوع های خود کمک کنیم و در پروژه های انکشافی نقش داشته باشیم و با ادارات دولتی و غیر دولتی ارتباط برقرار سازیم. "