از میثاق شهروندی بخاطر اعمار مکتب سپاسگزاریم

قریه سلدوز قپچاق از مرکز ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ۵ کیلومتر فاصله دارد و ۳۲۰ خانواده در قریه مذکور زندگی می‌کنند. در گذشته کودکان این قریه هرچند که بسیار مشتاق رفتن به مکتب بودند اما به محیط مناسب آموزشی دسترسی نداشتند. دانش آموزان پسر و دختر به دلیل کمبود صنوف‌ درسی مجبور بودند که با هم یکجا درس بخوانند و بیشتر بودن دانش آموزان در یک صنفی درسی، تاثیر منفی بر روند یادگیری گذاشته بود.

بعد از این که یک مکتب اقراء زیر چتر برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات در این قریه ساخته شد، شور و شوق دانش آموزان برای رفتن به مکتب دو برابر شد و هم اکنون تمام آنان خوشحال اند که در یک محیط سالم و معیاری درس می‌خوانند.

عزیزالله ۹ ساله، شاگرد صنف چهارم و باشنده قریه سلدوز قپچاق می‌گوید: « ما بسیار خوشحال هستیم که صنف‌های خوب داریم. در گذشته صنف‌های ما خراب بود، در باران چکک میکرد و سردی  و  گرمی هوا شاگردان مکتب را اذیت میکرد.  حالا برای ما مکتب نو ساخته شده. ما از میثاق شهروندی تشکری می‌کنیم. »

فتح الله ۱۰ سال دارد. او هم  در صنف چهارم این مکتب درس میخواند و بسیار خرسند که در قریه شان مکتب جدید ساخته شده است. اومیگوید: « مکتب قبلی از خانه ما بسیار دور بود. هم، صنف‌ های درسی ما کم بود وهم در یک صنف، شاگردان زیاد درس میخواندند از این سبب  درس را به خوبی یاد نمی‌گرفتیم.   حالا بسیار خوشحال هستیم که میثاق شهروندی برای ما مکتب نو ساخته است. »

حمیدالله، رئیس شورای انکشافی قریه با ابراز خرسندی از تطبیق پروژه اقراء در قریه مذکور می‌گوید:   « مکتبی که برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات برای ما ساخته است، نقش مهم در ارتقای سواد دارد. کودکان ما با درس خواندن در این مکتب، فرق میان سیاه و سفید را می‌فهمند و آینده شان روشن می‌شود. ما مثل مردمک چشم خود از این مکتب محافظت می‌کنیم.»