تهیه آب آشامیدنی برای ۱۱۰ خانواده

قریه سرنهرعبدالله از مرکز ولسوالی بلخ ولایت بلخ ۳ کیلومتر فاصله دارد و ۱۱۰ خانوادهایکه اکثریت آنها اقتصاد خوب ندارند در این قریه زندگی می‌کنند و سالیان متمادی به مشکل آب آشامدنی دست گریبان بود. بعد از تطبیق پروژۀ شبکه آب آشامیدنی  که توسط برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات نظر به مشکل و خواست خود مردم تطبیق شد، نخستین بار مردم این قریه به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کردند.

عبدالله، ۲۷ ساله، عضو شورای انکشافی می‌گوید:" ما از آب ناپاک برای نوشیدن استفاده می‌کردیم و به همین دلیل به امراض مختلف مانند اسهالات مبتلا می‌شدیم. برای انتقال مریضان به شفاخانه ها پول زیاد لازم بود که پرداختن آن در توان ما نبود."

غلام حسین، ۶۶ ساله، باشندۀ این قریه می‌گوید:" آنقدر خوشحالم که نمی‌توانم ابرازش کنم. شبکه آب آشامیدنی که در قریه ما ساخته شده برای ما آب پاک فراهم کرده است. حالا ما صحتمند هستیم و از مریضی‌های مختلف محافظت  شده ایم."

این شبکه آب اشامیدنی به هزینه ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی ساخته شده است که طول این شبکه ۶۴۹ متر بوده و دارای ۵ شیردهن می‌باشد که توسط برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات ساخته شده است.