من بعد از دریافت کمکهای دسترخوان ملی به خوشی تمام به آغوش خانوادۀ خود برگشتم

      با درنظرداشت مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل ویروس کرونا که دامن گیر مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه گردیده است، حکومت افغانستان برنامه دسترخوان ملی را د چوکات وزارت احیا و انکشاف دهات زیر چطر برنامۀ ملی میثاق شهروندی به هدف مبارزه با عواقب منفی ناشی از ویروس کرونا در شهرها و دهات افغانستان طرح نموده است.

     گل احمد ۵۸ ساله باشندۀ قریۀ مروارید مرکز ولایت فراه می باشد که با ده نفر اعضای خانواده در وضیعت نا مناسب اقتصادی زندگی میکند. شورای انکشافی قریه مروارید گل احمد را با ۷۷ خانوادۀ مستحق دیگر در سطح قریه لیست نمود تا برای شان کمک های غذایی صورت گیرد. گل احمد می گوید که در اوایل فکر نمیکردم که دسترخوان ملی این قدر شفاف و خوب باشد اما وقتی بدون هیچ رابطه و واسط برایم کمک رسید این موضوع را درک نمودم. نامبرده میگوید: "من عضو یک خانوادۀ ده نفری خیلی فقیر در سطح قریه می باشم و بدون خدا هیچ واسطه ی ندارم. چندی قبل، شورای قریه ما مرا هم به جمع لیست خانواده های مستحق دیگر که قرار بود برای شان کمک صورت گیرد گرفت. اگر چه خیلی امیدوار نبودم که برایم کمک برسد، اما دسترخوان ملی با دست گیری من این را ثابت ساخت که برنامۀ خوبی بوده و در فصل زمستان با ما مردم غریب و فقیر کمک غذایی خوبی نمود. من بعد از دریافت کمک با خوشحالی تمام به آغوش خانوادۀ خود برگشتم و از این مواد غذایی در این فصل سرما استفاده خوبی خواهیم کرد."

 

      در مرکز ولایت فراه به ۲۷ هزار خانوادۀ مستحق کمک های غذایی برنامۀ دسترخوان ملی صورت گرفته است که یکی آن هم خانوادۀ گل احمد می باشد که این برنامه را شفاف میخواند. تا حال توزیع بسته های کمکی در ۳۴ ولایت کشور، ۱۱۵ ولسوالی، ۲۶۸۶  قریه و برای بیش از  ۳۵۴۰۰۰ هزار خانواده  به ارزش ۱،۴۴ میلیارد افغانی  بسته های کمکی توزیع گردیده است.