تمام دغدغه ام سیرکردن شکم اولاد هایم است

دولت افغانستان مسؤولیت روند توضیع برنامۀ دسترخوان ملی را به وزارت احیا و انکشاف دهات تحت برنامۀ ملی میثاق شهروندی داد در این پروگرام ۹۰٪ خانواده تحت پوشش قرار میگیرد که بعضی از ولسوالیها و دهات ولایت وردگ نیز از این کمکها مستفید گردیده است. از این جمله خانم معصومۀ ۴۶ ساله، یک تن از اهالی شورای اله سنگ ولسوالی حصه اول بهسود بوده که شوهر اش در جنگهای داخلی از دست داده اند، وی دارای سه فرزند دختر بوده و تأمین معیشت خانواده را خود شان عهده دار میباشد، وی میگوید:

«من از این کمکها بسیار خرسند هستم تمام دغدغه ام شب و روز سیرکردن شکم اولاد هایم است که به آمدن زمستان مشکلاتم چندین برابر شده است، زیرا برای حفظ خانواده از سرما باید تدابیر لازم از قبیل لباس های گرم، چوب سوخت، بخاری، و غیره موارد را تهیه نمایم. خدا شاهد است که من در این زمساتان به کمک شدید نیاز داشتم، این کمک‌ها در شرایط بسیار سخت برایم رسید».

محمد امین یکی دیگر از مستحقین میگوید:

«اکثراً مواد غذای فصل زمستان خویش را به قرض خریداری مینمایم و در فصل بهار با انجام کارهای شاقه و دهقانی آن‌ را پرداخت می‌نمایم راستش حال کسي مواد خوارکی را به قرض نه میدیهد، این بسته های کمکی یک چند روز سخت زمستان مارا تیر میکند».

تا کنون توزیع بسته های کمکی در ۳۴ ولایت کشور، ۱۰۶ ولسوالی، ۱۴۴۲  قریه و برای بیش از  ۱۷۲ هزار خانواده  به ارزش ۷۰۰ میلیون افغانی  بسته های کمکی توزیع گردیده است.