برق می تواند زندگی مردم را تغییر دهد ، نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی نیز

شورای انکشافی قالین بافان یگانه شهرک مهاجرین وعودت کننده گان درشهرمزارشریف است اهالی این شورا که تعداد شان به بیش از  ۱۷۰ خانواده میرسد، در دشت هموار و بی حاصل زنده گی میکردند و با مشکلات فراوان روبرو بودند مشکلات همچون بی برقی، آب شور، دشت خشک و بی برگ و بار  و امثال آن... اکثریت این مردم را فقرا ، مزدورکاران ، حمالان ، تنور سازان ، دکانداران ، قالین بافان ، خیاطان و پشم ریسان تشکیل میدهد و تنها ۷.۷٪‌ اهالی این محل از لحاظ اقتصادی جز طبقۀ اوسط جامعه میباشند.

قبل از این که شهرک مزبور تحت پوشش برنامۀ ملی میثاق شهروندی قرار بگیرد ؛ یکی از مشکلات کلان این اهالی چنانکه قبلا ذکر شد ، عدم موجودیت انرژی برق بود که این خلای بزرگ، چالش های بزرگی را فرا راه این اهالی قرار داده بود و از آنجایی که شغل قالین بافی یکی از پر دغدغه ترین مشاغل فنی محسوب میشود ، نبود برق  آن هم در شهری که بلند ترین درجۀ حرارت آن در تابستان بیش از ۴۵ درجه باشد کاریست سخت دشوار و طاقت فرسا. ولی با آمدن برنامه ملی میثاق شهروندی مشکل بی برقی این محل حل گردید و پروژه تمدید شبکه برق که پیشنهاد اولیه این اهالی بود تطبیق گردید .

اکنون اهالی این محل از تمدید شبکۀ برق با جبین گشاده استقبال مینمایند. آنها ضمن سپاس و قدردانی از همکاری ها و ارایه خدمات صادقانۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی وعدۀ هرنوع همکاری با این برنامه را در آینده ها سپردند. یکی از دختر خانم های این شورا که مدت بیش از 4 سال میشود از صنف 12 فارغ شده است میگوید :" از میثاق شهروندی سپاس گزار هستیم ؛ پدرم در چوکات پولیس محلی خدمت میکند ، از لحاظ اقتصادی اوضاع مان مناسب نیست، پس از این که از صنف 12 فارغ شدم علاقمندی شدیدی به ادامه تحصیل داشتم اما به دلیل نداشتن مصارف و مخارج تحصیلی نتوانستم تحصیلاتم را ادامه بدهم، مردان این محل هم در اوایل چندان به باسوادی زنان علاقمند نبودند اما وقتی برنامه میثاق شهروندی آمد و آموزش های جندر و ارتقای ظرفیت به اهالی این شهرک داده شد کم کم مردان هم علاقمند شدند که زنان و دختران شان باید سواد داشته باشند. من ضمن این که خیاط هستم مدت 3 سال میشود که رضاکارانه در مکتب ابتدائیۀ فیض آباد معلم نیز هستم اما تا اکنون نتوانستم به گونۀ رسمی مشغول کار شوم ؛ فعلا آماده هستم که با همکاری برنامه میثاق شهروندی در خانه خودم کورس ایجاد کنم تا به دختران وکودکان چیز هایی را که آموخته ام بیاموزانم." او برعلاوۀ که معلم است استاد خوبی در قالین بافی نیز میباشد. او با آمدن برق در این محل خیلی خوشحال است و می گوید:" برق نعمت بزرگ است، در این هوای گرم مزار بدون برق نمی شود زنده ماند ؛ جد ا از آن با آمدن برق مردم کم کم با تکنالوژی هم آشنا خواهند شد امیدوار هستم روزی کورس های آموزش کامپیوتر هم در این شهرک راه بیافته."