برنامه ملی میثاق شهروندی در نمایشگاه پنجمین کنفرانس ملی شهری

۳ جدی ۱۳۹۷ - نمایشگاه پنجمین کنفرانس ملی شهری روز دو شنبه از سوی استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی ها و دیگر مقامات بلند رتبه دولتی در دانشگاه پل‌تخنیک کابل افتتاح  گردید و تا روز چهار شنبه 5 جدی به روی باز دیدکنندگان باز است. در این کنفرانس مسئولین نهاد های سکتوری، نخبگان و متخصصین حوزه شهری، محصلین مراکزاکادمیک و بقیه شهروندان اشتراک نموده بودند.

این نمایشگاه بخشی از پنجمین کنفرانس ملی شهری است که تولیدات داخلی 34 ولایت کشور را در 62 غرفه به نمایش گذاشته است. این کنفرانس، امسال با شعار «شهر بستر توسعه و تکامل» در سه محور چون نمایشگاه، محورهای علمی و محورهای اختصاصی برگزار گردید.

پنجمین کنفرانس ملی  شهری به هدف زمینه ‌سازی برای شناخت شهر به‌عنوان چرخه‌ی مهم اقتصادی و ارتقای زندگی شهری، ایجاد فرصت مناسب برای تبادله‌ی اطلاعات، برقراری ارتباطات بین نهادهای علمی و اجرایی و ارایه‌ی دست‌آوردهای نوین تحقیقاتی وابسته به حوزه‌های شهری برگزار شده است.

برنامه ملی میثاق شهروندی، مجموع دستاوردها، کارکردها و پیشرفت های خویش را که در چهار شهر بزرگ کشور داشته به طور فشرده به روی مقامات دولتی و اشتراک گننده گان به نمایش گذاشت .

اشتراکننده گان نمایشگاه مذکور، برنامه ملی میثاق شهروندی را یکی از برنامه های مهم شمردند و هم چنان از فعالیت های این برنامه قدردانی نمودند.

.