افتتاح 10 پروژه انکشافی در ناحیه یازدهم شهر هرات

۱۳ قوس ۱۳۹۷ -  به سلسله ادامه فعالیت های برنامه ملی میثاق شهروندی/اداره ارگان های محلی در شهر هرات، این بار 10 پروژه دیگردر 5 شورای انکشافی محلی واقع در گذر پنجم ناحیه یازدهم با حضور جمع کثیری از مردم، نماینده ریاست شاروالی، رئیس آب رسانی هرات، کارمندان برنامه، وکلای گذر و اعضای شوراهای انکشافی افتتاح گردید.

این پروژه های انکشافی مربوط 5 شورای انکشافی محلی بنام های میلاد، ویس قرنی، صلاح الدین ایوبی، حضرت بلال و شاه غریبان درگذر پنجم ناحیه یازدهم شاروالی هرات میباشد.

از جمله این 10 پروژه انکشافی، 5 پروژه آن کانکریت ریزی کوچه ها به طول مجموعی 7480 متر، و 4668 متر طول پخته کاری آبروهای کنار جاده ها و 5 پروژه دیگر آن تمدید شبکه آبرسانی به طول مجموعی 10050 متر میباشد. که بودجه مجموعی این پروژه ها 31,433,962 افغانی است. از مجموع بودجه این پروژه ها مبلغ 23,128,100 افغانی توسط برنامه ملی میثاق شهروندی کمک گردیده و متباقی مبلغ 8,305,862 افغانی سهم 25 درصد شوراهای انکشافی ذکر شده میباشد که در طول دوران تطبیق این پروژه های انکشافی به تعداد 5743 نفر کارگر ماهر و 22573 نفر کارگر غیر ماهر مصروف کار خواهد شد.