ایجاد کمیته های مدیریت میثاق شهروندی در بدخشان

۲۲ عقرب ۱۳۹۷ – کمیته های مدیریت میثاق شهروندی در سطح ولایت و ولسوالی های ولایت بدخشان ایجاد گردید. هدف از ایجاد این کمیته ها بهبود هماهنگی و نزدیکی کاری میان شوراهای انکشافی قریه/محلات با واحد های اداری شرکای کاری برنامه ملی میثاق شهروند در ولسوالی ها و ولایات می باشد. کمیته های مدیریت میثاق شهروندی متشکل از ریاست های احیا و انکشاف دهات، معارف، صحت عامه، زراعت،آبیاری و مالداری و نماینده های از شورا های انکشافی بوده که تحت ریاست والی در سطح ولایت و ولسوال ها در سطح ولسوالی ها مدیریت می گردد.

کمیته های مدیریت میثاق شهروندی هماهنگی بیشتر را میان واحد های ذیربط اداری در ولایات و ولسوالی ها  و شورا های انکشافی بوجود آورده و ارایه خدمات را بهبود و تسهیل می بخشد. همچنان مشکلات کلان قریه ها/محلات که راه حل آن خارج از سطح توانایی و حیطه صلاحیت شوراهای انکشافی می باشد،‌ توسط کمیته های مدیریتی در ولایت و ولسوالی ها حل می گردد.

تا کنون کمیته های مدیریتی برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت های هرات، کندهار، بادغیس و بدخشان ایجاد گردیده و به فعالیت آغاز کرده اند. قرار است این کمیته ها در ۳۰ ولایت متباقی کشور نیز ایجاد و فعال گردد.

میثاق شهروندی یک برنامۀ ملی بین الوزارتی بوده که خدمات حداقل معیاری را در بخش روستایی (۱۲۳ ولسوالی، ۳۴ ولایت) درعرصه دسترسی به آب آشامیدنی، معارف، صحت، دسترسی به سرک های ابتدایی، سربندها، سیفون ها و ذخیره گاه های آب، کانال های آبیاری و دیوار های استنادی، ساخت پل و پلچک، فراهم آوری برق (انرژی قابل تجدید) و در بخش شهری (۴ شهرهرات، کندهار، ننگرهاد و مزار شریف) خدمات توسعه سرک و جویچه ها ،پارک و ساحات تفریحی، مدیریت فاضلات، شماره گذاری خانه ها، پروژه های معیشت برای خانم ها و دسترسی به زیربناهای شهری، را انجام می دهد.

 

تماس:

برنامه ملی میثاق شهروندی

بکتاش مصور، مسوول روابط عامه

۰۷۰۰۶۶۰۵۶۴

b.musawer@ccnpp.org