آغاز کار عملی ساخت شش هزار مکتب

آغاز کار عملی ساخت شش هزار مکتب

۲۶ میزان ۱۳۹۷ - کار اعمار شش هزار مکتب در ۳۴ ولایت کشور از سوی برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات امروز در روستای قول نعمت ولسوالی گلدره کابل رسمآ آغاز گردید. این مکاتب بنابر هدایت خاص رییس جمهور افغانستان اعمار می گردد که کار عملی آن از سوی داکتر همایون قیومی مشاور ارشد رییس جمهور در امور زیربناها و سرپرست وزارت مالیه، پوهنمل مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات و میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف به گونه‌ی رسمی افتتاح گردید.
داکتر همایون قیومی مشاور ارشد رييس جمهور و سرپرست وزارت مالیه که در محفلی به همین مناسبت صحبت می نمود اظهار داشت، برنامه ساخت شش هزار مکتب یکی از دستآورد های بزرگ حکومت بوده که برای دو میلیون طفل زمینه مناسب و سالم آموزش را فراهم خواهد نمود، کیفیت تعلیم و تربیه را بهبود خواهد بخشید، برای هزاران تن زمینه کاری را مهیا ساخته و دسترسی اطفال را به تعلیم و تربیه در روستا های کشور تسهیل خواهد بخشید. 
پوهنمل مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات نیز درین محفل صحبت نموده اظهار داشت که بنابر هدایت و توجه‌ خاص که رییس جمهور به معیاری سازی سیستم تعلیم و تربیه در کشور و ایجاد محیط سالم و شایسته‌ی تدریس دارد، در آغاز سال تعلیمی جاری وعده‌ی اعمار ساختمان شش هزار مکتب را سپرده، این سال را سال تعلیم و تربیه نام گذاشت که در جریان همین سال تعلیمی کار ساخت این مکاتب را امروز آغاز می‌کنیم.
وی گفت، کار ساخت تعمیر شش هزار مکتب در دو مرحله تکمیل می‌شود که در مرحله‌ی اول در ۱۷ ولایت کشور (کابل، ننگرهار، نورستان، لوگر، خوست، میدان وردک، غزنی، پکتیکا، کندز، بلخ، فاریاب، هرات، بادغیس، قندهار، هلمند، ارزگان و زابل) ۲۶۴۷ مکتب اعمار خواهد شد. از این جمله، ۱۲۰۸ مکتب، مکاتب مشترک دخترانه و پسرانه و تعداد باقی مانده مکاتب پسرانه اند و در مجموع ۱۷۵ میلیون دالر برای ساخت این مکاتب اختصاص داده شده است.
وزیر احیا و انکشاف دهات همچنان ادامه داد که با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، ۲۸ نقشه‌ی مختلف برای این مکاتب دیزاین شده است و در چهار کتگوری تقسیم می‌شوند: تعمیرهای ۶ صنفی، ۸ صنفی، ۱۰ صنفی و ۱۲ صنفی. در جریان کار ساخت این مکاتب ۸۲۶۲۰۰۰ روزکاری ایجاد شده و برای حدود یک میلیون دانش آموز محیط درسی منظم فراهم خواهد شد. وی همچنان گفت که در ساخت این مکاتب از مواد ساختمانی محلی کار گرفته می‌شود.

داکتر میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف نیز درین محفل سخنرانی نموده و بیان نمود که با ساخت ۶۰۰۰ مکتب، مشکلات این وزارت از بابت ساختمان مکاتب تا ۸۰٪ حل خواهد شد. وی علاوه نمود که بدبختانه۵۰٪ مکاتب کشور بدون ساختمان بوده و این یک مشکل در راستای تعلیم و تربیه می باشد. وی از مقام ریاست جمهوری، داکتر قیومی و وزارت انکشاف دهات برای کوشش همه جانبه آنها درین راستا اظهار سپاس نموده و خواهان آن شد تا کار اعمار این مکاتب با کیفیت بهتر بادرنظرداشت ضروریات معارف کشور و در مدت زمان وعده داده شده تکمیل گردد و به این وزارت سپرده شود.

گفتنیست که این شش هزار مکتب در مجموع برای ۲.۱۶ میلیون دانش ‌آموز محیط درسی سالم و شایسته را فراهم کرده و ۱۸.۳۶ میلیون روز کاری را نیز ایجاد می‌کند.

تماس:
وزارت احیا و انکشاف دهات
محمد رفیق جنبش، معاون سخنگو
۰۷۹۷۴۱۶۰۶۲ ۰۷۹۰۵۰۰۴۰۴

برنامه ملی میثاق شهروندی
بکتاش مصور، مسوول روابط عامه
۰۷۰۰۶۶۰۵۶۴