رییس عمومی برنامه ملی میثاق شهروندی عازم ولایت پروان شد

محمد نجیب امیری، رییس عمومی بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی و هماهنگ کننده این برنامه به منظور فعالیت های برنامه مذکور به ولایت پروان سفر نمود.

هیئت مذکور ضمن دیدار با والی و شهر دار این ولایت با مؤسسه همکار نیز دیدار نمود.

آقای امیری ضمن سپاسگزاری حمایت اداره محلی ازین برنامه  فرمود:فعالیت های  برنامه ملی میثاق شهروندی به مشوره مقام ولایت و شهرداری تنظیم شده و از آسیب دیده ترین منطقه آغاز خواهد گردید.

قابل ذکر است ، فاز نخست این برنامه شامل ۴۰ شورا و ۸ گذر است که امکان افزودن گذر نهم نیز می باشد. به گفته وی در فاز بعدی سعی خواهد صورت گرفت تا تمام شهر چاریکار تحت پوشش قرار داده شده و هیچ خانه از فعالیت های این برنامه بی بهره نخواهد ماند.

مؤسسه همکار فعالیت های انجام شده را به سمع هیئت مذکور رساند و پلان فعالیت های آینده نیز را ارایه نمود. هیئت مذکور از آنها خواست که علاوه بر فعالیت های دیگر،  آگاهی عامه باید به صورت درست و مؤثر انجام شود تا نیاز های حیاتی مردم از طریق این برنامه حل گردد.

در آخیر، آقای امیری و هیئت همراه شان به مشکلات  تیم واحد اداری ولایتی گوش فرا داده و برای حل آنها هدایات لازم و عاجل را ارایه نمودند.