در شهر جلال آباد کار پروژه پخته کاری سرک های درجه دوم و جویچه ها آغاز گردید

از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی در گذر دوم نا حیه سوم شهر جلال آباد برای شورای انکشافی سعد بن وقاص پروژه کانکریت ریزی کوچه ها و سرک ها به طول (۷۷۱) متر و جویچه ها به اندازه (۲۸۰) متر هم به ارزش (۶،۲) میلیون افغانی آغاز گردید.

پروژه مذکور که شامل 25 فیصد سهم مردم محل میباشد در زنده گی باشنده گان محل خوشبختی بوجود آورده و برای 38 تن باشنده گان محل زمینه کار نیز مساعد میشود.

در پایان این پروژه، از شوراهای انکشافی مذکور به تعداد ۲۲۲۷ تن به طور مستقیم و به تعداد ۳۳۰۰ تن دیگر به طور غیر مستقیم مستفید میشوند. لازم به یاد آوری است که باشنده گان محل از برنامه ملی میثاق شهروندی خیلی خرسند اند و به دلیل آغاز کار عملی این پروژه همکاری ها و حمایت خویش را با برنامه ملی میثاق شهروندی ادامه میدهند.

ناگفته نماند که این چهلمین (40) پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر جلال آباد است که کارهای آن به شکل رسمی آغاز گردیده است.