برنامه دسترخوان ملی در ۳۱ ولایت کشور، آغاز شده است

۱۹/ قوس/ ۱۳۹۹

نشستی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص آغاز برنامه دسترخوان ملی، در ارگ برگزار شد.

در این نشست که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور و شماری از مسئولین حکومتی حضور داشتند، ابتدا مسئولین وزارت انکشاف دهات، شاروالی کابل و ادارۀ مستقل ارگان های محل از پیشرفت کار برنامه دسترخوان ملی گزارش شان را به رئیس جمهور ارائه کردند و خاطرنشان نمودند که برنامه دسترخوان ملی در ۳۱ ولایت کشور، آغاز شده است.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش های متذکره، ضمن ابراز امتنان از فراهم نمودن کمک های بلاعوض از سوی بانک جهانی، تاکید کرد که با توجه به شیوع موج دوم کرونا نیاز است که تطبیق این برنامه تسریع گردد تا کمک ها به اقشار مختلف مردم نیازمند برسد.

رئیس جمهور گفت: تاخیری که در برنامه متذکره رخ داد بخاطر تحلیل چگونگی شیوع موج دوم ویروس کرونا بود تا کمک ها به گونه عاجل به مردم بی بضاعت رسانیده شود.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد که تقسیم اوقات تطبیق برنامه دسترخوان ملی از شکل سلسله وار به شکل موازی تغییر داده شود تا کمک ها به صورت عاجل به مستحقین برسد.