۲۷۱ پروژۀ انکشافی در ولایت لوگر به بهره برداری سپرده شد.

اعلامیۀ  مطبوعاتی

۲۷/عقرب/۱۳۹۹- در ادامه تلاشهای انکشافی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات، اینک ۲۷۱ پروژۀ انکشافی درسکتورهای آبرسانی، آبیاری وترانسپورت، در چهار ولسوالی (بره کی برک، پل علم، محمد آغه و خوشی) ولایت لوگر، تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. پروژه های متذکره زیر چتر برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات تمویل و بوسیلۀ شوراهای انکشافی قریه ها عملی گردیده است.

در جملۀ پروژه های یاد شده، ساخت سربند ها، کانالها، دیوار های محافظوی، پرچاوه های آب، حقابه ها، معبرهای سطحی، پلچک ها، سیفون ها، سیلبرها، شرشره ها و ذخایر آبی شامل میباشد. در جریان ساخت این پروژه ها، ۵۶۱۴۵۴ روز کاری برای کارگران فنی وغیرفنی ایجاد شده و ۸۸۶۱۱ خانواده از آن مستفید شده اند. باید گفت که بوسیلۀ کانال های آبیاری این پروژه ها جمعاً ۹۳۲۷۴ جریب زمین آبیاری خواهد شد.

هزینۀ ساخت این پروژه ها مجموعاً بالغ بر ۶۶۵ میلیون افغانی بوده که از این جمله مبلغ بیشتراز ۵۵ میلیون و ۵۸۰ هزار افغانی آن سهم مردم روستاها میباشد.

 

 

بخش روستایی

بکتاش مصور، مسوول روابط عامه

تماس: ۷۰۰۶۶۰۵۶۴

ایمیل: b.musawer@ccnpp.org

ویب پاڼې:  www.ccnpp.orgwww.mrrd.gov. af

فیسبوک: citizencharterafghanistan

 

برای معلومات بیشتر: