نشست کمیته مدیریتی برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت بدخشان

اعلامیه مطبوعاتی

۱۸ عقرب ۱۳۹۹ هـ .ش – جلسه کمیته های مدیریتی ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی در سطح ولایت و ولسوالی های ولایت بدخشان تدویر گردید. هدف از این نشست بهبود هماهنگی و نزدیکی کاری میان شورا های انکشافی قریه / محلات با واحد های اداری شرکای کاری برنامه ملی میثاق شهروندی در ولسوالی ها و ولایات میباشد. کمیته های مدیریت میثاق شهروندی متشکل از شاروالی ها، ریاست های احیا و انکشاف دهات ، معارف ، صحت عامه ، زراعت ، آبیاری و مالداری و نماینده های از شورا های انکشافی بوده که تحت ریاست والی در سطح ولایت، ولسوال ها در سطح ولسوالی ها مدیریت میگردد.

در آغاز جلسه، محمد ابراهیم سارم، رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت بدخشان، صحبت نموده افزود:" رهبری ولایت بدخشان با درک مسؤلیت رهبری برنامه، همیشه از این برنامه حمایت نموده است و برای تطبیق مؤثر برنامه همکاری لازم را فراهم نموده است. وی همچنان افزود که این برنامه در سطح شهر فیض آباد ۵۴ شورای انکشافی تشکیل نموده است که  مردم این شوراها، نیاز به خدمات حد اقل معیاری دارند."

درادامۀ این گردهمایی ذاهد الله مصلح رئیس برنامه ملی میثاق شهروندی در وزارت مالیه، روی بهبود حکومتداری و هماهنگی برنامه صحبت نموده افزود:" وزارت مالیه متعهد است تا از حکومتداری، هماهنگی، بهبود شفافیت، حسابدهی و رسیدگی به شکایات مردم در سراسر کشور، اطمینان حاصل نماید. با توجه به ساختار حکومتداری و هماهنگی برنامه، از بالا به پائین جلالتمآب رئیس جمهور رهبری این برنامه را برعهده دارد، و در ولایات و ولسوالی ها، والی ها و ولسوال ها مؤظف شده اند تا برنامه را رهبری کرده، به چالش ها و مشکلات رسیدگی و به صدای مردم و شوراها گوش دهند "

انجنیر عبدالولی مسئول ولایتی  برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت بدخشان در مورد دستاورد های کلیدی این برنامه در سطح روستاها ولایت بدخشان صحبت نموده گفتند :" تاکنون ۶۱۰ شورای انکشافی قریه در این ولایت تشکیل گردیه است.که از جمله شوراهای فوق ۵۵۶ قریه پروپوزل سازی کرده اند، ۲۰۳ پروژه در ۴ سکتور تکمیل شده است، ۱۴۶ پروژه تحت کار است، که حدود ۳ صد هزار روزکاری برای مردیم درین ولایت ایجاد شده است. وی همچنان افزود درسطح ولایت بدخشان به تعداد ۳۴۴ قریه در برنامه وجه شمولیت اجتماعی پروپوزل سازی کرده اند و در ۳۹۵ قریه بانک غله جات ایجاد گردیده است".

برنامه ملی میثاق شهروندی یک برنامه ملی بین الوزارتی بوده که خدمات حد اقل معیاری را در بخش روستایی (۱۲۳ ولسوالی ، ۳۴ولایت ) در عرصۀ دسترسی به آب آَشامیدنی، معارف، صحت، دسترسی به سرک های ابتدایی، سربند ها، سیفون ها و ذخیره گاه های آب، کانال های آبیاری و دیوارهای استنادی، ساخت پل و پلچک، فراهم آوری برق (انرژی قابل تجدید ) و در بخش شهری ( ۴ شهر هرات، کندهار، ننگرهار و مزار شریف ) خدمات توسعه سرک و جویچه ها، پارک و ساحات تفریحی، مدیریت فاضلاب، شماره گذاری خانه ها، پروژه های معیشت برای خانم ها و دسترسی به زیربناهای شهری، را انجام میدهد.