به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون افغانی، قرارداد احداث ۲۵۹ پروژۀ انکشافی برای سراسر کشور، در کابل عقد گردید.

۵/میزان/۱۳۹۹ - #محترم_پوهندوی_مجیب_الرحمن_کریمی_وزیر_احیا_وانکشاف_دهات قرارداد احداث ۲۵۹ پروژۀ انکشافی را در عرصه های مختلف توسعه و انکشاف، با نماینده گان شورا های انکشافی وشرکت های خصوصی به امضا رسانید. در چارچوب این پروژه ها برای نخستین بار ۱۰۷ پروژۀ انکشافی برای  قشر کوچی های افغانستان نیز درنظر گرفته شده است. این پروژه ها که شامل ساخت و #اعمار_جاده_های_روستایی و #اعمار_پل_های_موتر_رو، تأمین آب آشامیدنی و آب برای زراعت، ساخت دیوار های #استنادیومحافظوی_و_کانال_های_آب میباشد، هزینۀ مجموعی آن بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون افغانی بوده و از طریق برنامه های میثاق شهروندی، راه سازی روستایی و انسجام ساحوی وزارت احیا وانکشاف دهات تطبیق میگردد.

محترم پوهندوی مجیب الرحمن کریمی در نشستی که به همین منظور برگزار شده بود، گفت:« اولویت وزارت احیا وانکشاف دهات همانا کیفیت بالای پروژه هاست و همانگونه که وزارت دراین عرصه خود را حسابده میداند، از طرف های قرارداد نیز شفافیت وحسابدهی لازم را توقع دارد.» وزیر احیا وانکشاف دهات افزود: « این پروژه ها شامل ۶۱ پروژۀ تأمین آب آشامیدنی، شبکه های آبرسانی وکانال، ۱۰۷  پروژۀ انکشافی برای کوچی ها در ۱۷ ولایت شامل ایجاد شبکۀ آب رسانی و چاه های آب و ذخیره گاه های آب برای مالداری، ۴۰  پروژۀ راه سازی شامل ساخت ۱۰۸ کیلو متر سرک و ۱۷۴ متر پل، ۷۴ پروژۀ تحکیماتی شامل ساخت دیوار های استنادی، محافظوی، گبیونی وهمچنان سرک های کانکریتی میباشد

وی در ادامۀ سخنان خویش علاوه کرد:« اکثر این پروژه ها از بودجۀ ملی دولت افغانستان تمویل میشود، اما ۱۲ پروژه به ارزش ۸۵ میلیون افغانی از سوی بانک انکشاف آسیایی و ۱۱ پروژه از سوی کشور المان  در چهار چوب برنامۀ انکشاف پایه های اقتصادی افغانستان، تمویل میگردد

قابل یاد آوریست که این پروژه ها در سراسر کشور( در ولایات بدخشان، بامیان، بلخ، پروان، پنجشیر، خوست، کاپیسا، فایاب، لوگر، زابل، هرات، بادغیس، بغلان، غور، کابل، کنر، کندز، ننگرهار، پکتیا، میدان وردک، سرپل، کندهار، تخار، لغمان، سمنگان، جوزجان، فراه، نیمروز، هلمند، پکتیکا، ودایکندی) تطبیق میگردد و درجریان تطبیق، ۱ میلیون و ۵۶۹ هزار روز کاری برای کارگران فنی وغیرفنی ایجاد شده و بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از آن مستفید میشوند.

برنامۀ ملی میثاق شهروندی/ وزارت احیا وانکشاف دهات.