کار احداث یک پروژۀ انکشافی برای کوچی های نیمه سیار در ولایت کندز آغاز شد.

۲۵/سنبله/۱۳۹۹ - کار احداث یک پروژه انکشافی برای کوچی های نیمه سیار از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت کندز رسماً افتتاح گردید. پروژۀ مذکور شامل، شبکه آب آشامیدنی صحی است که دو عدد جنراتور، دو اطاق ۳ متره برای حفظ جنرتورها، دو ذخیره اب به ظرفیت ۱۶ متر مکعب بوده که به هزینه ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار افغانی ساخته میشود و قرار است حدود ۱۴۶ خانواده از این پروژه بصورت مستقیم مستفید شوند. همچنان این پروژه  ۴۶۸ روز کاری را برای کارگران فنی و غیر فنی مربوط این شوراها فراهم خواهد کرد. در مراسمی که به همین مناسبت راه اندازی گردیده بود، به شمول نماینده گان و مسؤلین مقام ولایت، اعضای شورای ولایتی، ریاست احیا و انکشاف دهات، برنامه ملی میثاق شهروندی، مسوولین امریت کوچی ها ، رسانه ها ملی و محلی و اعضای شورای انکشافی کوچی های نیمه سیار دونګ مزار مربوط ولسوالی علی اباد و مرکز کندز اشتراک ورزیده بودند.

برنامۀ ملی میثاق شهروندی / وزارت احیا وانکشاف دهات