برای ۵۶۰ تن دانش آموز در ولایت کندهار، زمینۀ بهترآموزش مساعد میشود.

۱۵/سنبله/۱۳۹۹- ۵۶۰ تن دانش آموزبا اعمار یک مکتب درولایت کندهار، از محیط سالم و مناسب آموزش بهره مند میشوند. این مکتب که دارای ۶ صنف درسی، ۱ د فتر اداری، ۳ تشناب و یک چاه آب آشامیدنی به عمق ۶۰ متر میباشد، کارساخت آن ازطرف شورای انکشافی قریۀ مدد خان مربوط ولسوالی شګی ولایت کندهار جریان دارد. در جریان ساخت پروژۀ متذکره، برای کارگران فنی وغیر فنی ۲۴۵۰ روزکاری فراهم خواهد شد که کاراعمار آن تا اکنون ۹۷ درصد پیش رفته است. این مکتب زیرچتر پروژۀ اقرأ برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات برای آموزش دختران و پسران اعمار میگردد.

 

برنامۀ ملی میثاق شهروندی /وزارت احیا و انکشاف دهات