جلسۀ کمیتۀ مدیریتی به سطح ولایت در کندهار

۸ عقرب ۱۳۹۸ـ جلسۀ کمیتۀ مدیریتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی به سطح ولایت کندهار دایر گردید. هدف ازتدویر این جلسه، ایجاد نزدیکی وهمآهنگی کاری میان شوراهای انکشافی برنامۀ ملی میثاق شهروندی روستایی/ شهری، واحد های اداری و شرکای کاری آنان در ولایت، طلب کمک از ریاست های مربوطۀ ذیربط برای ازمیان برداشتن چالش ها، پلان گذاری کمیته ها به سطح ولایت و رسیده گی به شکایات شامل میباشد. در این جلسه مسؤولین ریاست های احیا و انکشاف دهات، ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، معارف، صحت عامه، زراعت، آبیاری و مالداری ونماینده  گان شوراهای انکشافی اشتراک داشتند که به سطح ولایت به رهبری والی کندهار تدویر یافت.

بیشتر از ۱۲ هزار شورای انکشافی قریه و ۱۷۰۰ شورای کلستر برنامۀ ملی میثاق شهروندی انتخاب شده است و درحدود ۸۵۰۰ پروژه تحت کار است که از این جمله  ۲۰۰۰ آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. درمجموع  حدود ۱۲ میلیارد افغانی در حساب شورا های انکشافی وارد شده، بیشتر از ۱۳میلیون روز کاری برای کارگران فنی وغیر فنی ایجاد شده، همچنان درسطح ۳۴ ولایت و ۱۲۳ ولسوالی کمیته های مدیریتی تأسیس گردیده است. تا اکنون بخاطر بهبود هرچه بهتر خدمات  ۱۲۵۰۰ کارت نمره دهی تکمیل گردیده است.

درنتیجه بیشتر از ۱۲.۵ میلیون تن ازمزایای برنامهٔ ملی میثاق شهروندی بهره ور شده، برای ۴ میلیون تن آب آشامیدن صحی فراهم شده، زمینهٔ آبیاری بیشتر از ۳.۱ میلیون جریب زمین زراعتی به میان آمده، ۹۳۰۰ کیلو وات برق تاًمین شده و همینطور کار ساخت وساز ۷۱۰ کیلومتر سرک و ۴۵۰ متر پل و پلچک آغازشده است.

 تااکنون درزمینهٔ اعمار مکاتب پیشنهادات۲۰۰۰ مکتب آماده شده و پول اعمار ۱۴۴۰ مکتب تاًدیه شده که ازاین جمله کارعملی اعمار ۱۱۵۰ آغاز شده ۱۸ مکتب تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

در عین حال، ۱۷۰۰ پروژه ازطریق برنامه فرعی وجه نقدی حفظ ومراقبت و ساختمان (MCCG) در ۹ ولایت کشور نیز در حال تطبیق است که ازین میان ۲۷۷ پروژه تا حال به پایه اکمال رسیده است.

همچنان تا به حال ۷۷۰۰ بانک غله جات به ارزش ۲،۷ میلیون دالر کمک مردم در قریه ها ایجاد شده که در مجموع ۵۶ هزار خانواده مستحق ازاین طریق کمک بدست آورده اند و برای تداوم این ابتکار مردم ۱۵۰ جریب زمین زراعتی خویش را نیز وقف این بانک ها نموده اند تا حاصلات آن به بانک های غله جات انتقال یابد.

در بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی تا به حال ۸۴۱شورای انکشافی و ۱۶۲ شورای گذر انتخاب شده است، بیشتز از۹۶۵ پروژه تصویب شده که ازین میان ۸۵ پروژه تکمیل و به بهربرداری سپرده شده است. ازین طریق بیشتر از ۲ میلیون روز کاری برای گارگران ماهر و غیر ماهر ایجاد شده است. همچنان کمیته های مدیریتی به سطح شهر ها در چهار شهر هرات، مزار شریف، قندهار و ننگرهار ایجاد شده است. در عین حال به منظور بهتر شدن ارایه خدمات عامه، ۷۶۵ کارت شماره دهی نیز جمع آوری گردیده است که در نتیجه بیش از۱.۴ میلیون تن ازین برنامه مستفید شده اند، بیشتر از ۷۴۴ کیلومتر سرک و ۱۰۰۰ متر جویچه و پل اعمار شده و ۷۴ کیلومتر سیستم شبکه آبرسانی تمدید شده است.  

برنامه ملی میثاق شهروندی یک برنامۀ ملی بین الوزارتی حکومت بوده که در ماه میزان ۱۳۹۵ توسط جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، رسما آغاز گردید. این برنامه برای ۱۰ سال طرح شده است که خدمات حداقل معیاری را در بخش روستایی (۱۲۳ ولسوالی، ۳۴ ولایت) درعرصه دسترسی به آب آشامیدنی، معارف، صحت، سرک های ابتدایی، سربندها، سیفون ها و ذخیره گاه های آب، کانال های آبیاری و دیوارهای استنادی، ساخت پل و پلچک، فراهم آوری برق (انرژی قابل تجدید) و همچنان در بخش شهری (۴ شهربه شمول هرات، کندهار، ننگرهار و مزارشریف) خدمات توسعه سرک و جویچه ها، پارک و ساحات تفریحی، تنظیف و مدیریت زباله ها، شماره گذاری خانه ها، پروژه های معیشت برای خانم ها و دسترسی به زیربناهای شهری را فراهم می سازد.

دستآوردهای بخش روستای برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت کندهار

 • ولسوالیهای تحت پوشش ۳  (سپین بولدک، تخته پل او پنجوایی )
 • تعداد پروژه های درحال تطبیق : ۲۳۰
 • تعداد مجموعی پروژه ها : ۴۰۰
 • شورا های انکشافی قریه : ۵۳۰

اعمار مکاتب تحت برنامۀ اقرا

 • ولسوالیهای که قرارست در آن مکاتب اعمار گردد: ۱۱ ولسوالی (سپین بولدک، تخته پل، میوند، ارغستان، ډنډ، دامان، ژیړي، ارغنداب، میانشین، نیش او پنجوایی)
 • ۹۳ مکتب قرار است در ولایت کندهار اعمار می گردد
 • کار ۸۵ مکتب عملا اغاز شده است

بانکهای غله جات

 • ۳۲۰ بانک غله جات ایجاد شده
 • ۶۸۰۰۰ فامیل ازین طریق مستفید شده است

دستآوردهای بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر کندهار

 • ناحیه های تحت پوشش: ۹
 • تعداد شورا های انکشافی: ۳۰۰
 • تعداد شوراهای انتخابی ګذر: ۶۲
 • تعداد پروژه های در حال تطبیق: ۸۸
 • کارت های شماره دهی: ۷۱۳