کار ساختمانی پروژه های شورا ی ارغند و باغبان در شهر کندهار آغاز گردید

 

کار ساختمانی شورا های انکشافی ارغند و باغبان در  گذر سوم ناحیه چهارم شهر کندهار رسما آغاز گردید است.

در مراسم افتتاحیه رئیس برنامه ملی میثاق شهروندی داکتر صبغت الله، مشارو تخنیکی انجینیر نجیب الله امیری، مشارو تخنیکی برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر کندهار سید نادر شاه زغم، واحد ولایتی، مؤسسه همکار ، نماینده شاروالی کندهار، اعضای شورا ها و باشنده گان محل اشتراک نموده بودند.

در دو پروژه مذکور پخته کاری سرک ها و جویچه ها به شکل اساسی و معیاری به ارزش ۱۲،۵۰۶،۶۶۶ افغانی تطبیق میشود که ۲۵ فیصد آن از سهم مردم محل پرداخت میگردد و به همین ترتیب با تطبیق شدن این پروژه ها به تعداد (۳۹۷۶) تن به طور مستقیم و (۱۶۳۴۸) تن به طور غیرمستقیم مستفید میشوند.

رئیس برنامه ملی میثاق شهروندی داکتر صبغت الله در مراسم افتتاحیه گفت: هدف برنامه ملی میثاق شهروندی نزیک نمودن مردم محل به یکدیگر، بلند بردن ظرفیت مردم محل و عرضه خدمات اساسی و معیاری از طریق شورا های انکشافی میباشد.

قابل یاد آوریست که باشنده گان محل، برنامه ملی میثاق شهروندی را برای محل خویش مفید و ارزشمند می پندارند و اقزودند که پس از این به اندازه توانایی خویش جهت تطبیق شدن برنامه بیشتر سعی می نماییم.

 

واحد ارتباطات  برنامه ملی میثاق شهروندی

معینیت شاروالی ها/ اداره ارگان های محلی