کنفرانس ملی مشورتی شوراهای انکشافی برنامه ملی میثاق شهروندی

کابل، ۹ سنبله ۱۳۹۸ رهبری وزارت احیا وانکشاف دهات، اداره مستقل ارگانهای محل و وزارت مالیه کنفرانس ملی شورا های انکشافی قریه/محله برنامه ملی میثاق شهروندی را با حضور ۱۷۰۰ تن اشتراک کننده به شمول مسوولان ارشد وزارت های مالیه، احیا و انکشاف دهات، معارف، صحت عامه، زراعت، آبیاری ومالداری، ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، نهاد های مدنی و رسانه ها و۱۴۰۰ نماینده های شوراهای انکشافی برای دو روز در تالار خیمه لویه جرگه امروز به مدت سه روز (۹-۱۲ سنبله ۱۳۹۸ ) برگزار کرد. این کنفرانس مطابق به طرزالعمل های از قبل طرح شده، در هر دوسال یک بار دایر می گردد که هدف آن بازنگری فعالیت ها و دستاوردهای شوراهای انکشافی برنامه، ارزیابی چالش ها و اتخاذ تصامیم جهت تطبیق موثر  برای ارایه خدمات در برنامه ملی میثاق شهروندی به سطح کشور می باشد.

در این کنفرانس برعلاوه سخنرانی های مقامات و مسؤولین ذیربط، کارهای عملی گروپی نیز بوسیلۀ اشتراک کننده گان کنفرانس صورت میگیرد که طی آن  ضمن معرفت اعضای کنفرانس با همدیگر برای بهبود امور شوراهای انکشافی قریه، کار صورت میگیرد و بر مبنای آن چالشها، قوت ها وضعف های کاری ارزیابی شده، راه های حل آن جستجو میگردد. ضمناً طی این کار های عملی، طرح پلان های آیندۀ تطبیق عملی برنامه و دورنمای آن برای آینده مشخص خواهد شد. اشتراک کننده گان کنفرانس در اخیر با تفاهم و اشتراک نظر همدیگر قطعنامه  یی را نیز ترتیب نموده و نتایج کار کنفرانس را با جلالتمآب رییس جمهور کشور شریک خواهند کرد.

محترم پوهنمل مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا وانکشاف دهات که دراین نشست در مورد دستآورد های برنامه ملی میثاق شهروندی در سطح روستا ها صحبت می نمود، اظهار داشت: « تاکنون بیشتر از ۱۲۰۰۰ شورای انکشافی قریه انتخاب گردیده و بیش از ۸۵۰۰ پروژه انکشافی در حال اجرا می باشد که از این میان حدود ۲۰۰۰ پروژه  تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است که ازین طریق بیش از ۱۰ میلیون تن در ۳۴ ولایت کشور مستفید گردیده و بیش از ۱۴ میلیون روز کاری برای باشنده های قریه ها ایجاد شده است.» محترم کریمی اضافه نمود: « از جمله ساخت۶۰۰۰ مکتب مطابق به هدایت جلالتمآب رییس جمهور کشور، کار بالای ۲۶۴۷ مکتب در ۱۷ ولایت به شدت جریان دارد. کار اعمار ۱۵ مکتب اخیرا تکمیل شده و برایتان مژده میدهم که ما و شما ازین پس همه روزه شاهد تکمیل شدن کار ساخت مکاتب خواهیم بود که یک خبر بسیار نویدبخش برای همه ما و به خصوص روستایان کشوراست تا زمینه آموزشی در یک محیط سالم برای اطفال نازنین کشور مهیا گردد.» وی همچنان افزود که ۱۵۳۰ پروژه ازطریق برنامه فرعی وجه نقدی حفظ ومراقبت و ساختمان (MCCG) در ۹ ولایت کشور نیز در حال تطبیق است که تاکنون ۴،۹ میلیون روز کاری ازین طریق برای روستایان کشور مخصوصا عودت کننده ها و بیجاشده گان داخلی ایجاد شده است.» ایشان همچنان بیان داشتند که حدود ۷۷۰۰ بانک غله جات به ارزش ۲،۷ میلیون دالر کمک مردم در قریه ها ایجاد شده که در مجموع ۵۵۸۱۳ خانواده مستحق ازاین طریق کمک بدست آورده اند و برای تداوم این ابتکار مردم ۱۴۰ جریب زمین زراعتی خویش را نیز وقف این بانک ها نموده اند تا حاصلات آن به بانک های غله جات انتقال یابد.

محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی به نوبه خود به اشتراک کننده گان کنفرانس ملی خوش آمدید گفته، اظهار داشتند که برنامه میثاق شهروندی توانسته در عرصه بهبود عرضه خدمات شاروالی ها نقش مهم و اساسی را بازی نموده است. این برنامه با اشتراک مردم از طریق ایجاد شورای انکشافی تا به حال بیشتز از ۱۰۰ پروژه انکشافی را سکتور ترانسپورت، پیاده رو ها، جویچه ها، پارک ها و پروژه ها معیشتی برای زنان در ۴ شهر بزرګ میباشد. قرار است تا به ۵۰۰ پروژه دیګر به بهره برداری سپرده شود. تطبیق پروژه ها فواید و تاثیرات عمده اقتصادی داشته و فاصله بین مردم و حکومت را کاهش داده و مردم را توانمند می سازد. 

برنامه ملی میثاق شهروندی با توجه به معیارهای ملی و بین المللی شفافیت و حسابدهی، از طریق سیستم و مکانیزم های جامع و فراگیر حسابدهی از تمام فعالیت های انکشافی این برنامه نظارت می کند. وزارت مالیه که مسوولیت هماهنگی، نظارت و تفتیش، و هماهنگی برنامه را برعهده دارد، با وزارت های ذیدخل در برنامه، شوراهای انکشافی، رسانه ها و جامعه مدنی از نزدیک کار می کند، تا حسابدهی و شفافیت دو جانبه بین شوراها و حکومت را تقویت کند.

در مورد میثاق شهروندی:

برنامه ملی میثاق شهروندی یک برنامۀ ملی بین الوزارتی حکومت بوده که در ماه میزان ۱۳۹۵ توسط جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، رسما آغاز گردید. این برنامه برای ۱۰ سال طرح شده است که خدمات حداقل معیاری را در بخش روستایی (۱۲۳ ولسوالی، ۳۴ ولایت) درعرصه دسترسی به آب آشامیدنی، معارف، صحت، سرک های ابتدایی، سربندها، سیفون ها و ذخیره گاه های آب، کانال های آبیاری و دیوارهای استنادی، ساخت پل و پلچک، فراهم آوری برق (انرژی قابل تجدید) و همچنان در بخش شهری (۴ شهربه شمول هرات، کندهار، ننگرهار و مزارشریف) خدمات توسعه سرک و جویچه ها، پارک و ساحات تفریحی، تنظیف و مدیریت زباله ها، شماره گذاری خانه ها، پروژه های معیشت برای خانم ها و دسترسی به زیربناهای شهری را فراهم می سازد.

تماس برای معلومات بیشتر:

بخش روستایی:

بکتاش مصور، مسوول روابط عامه

شماره تماس: ۰۷۰۰۶۶۰۵۶۴

ایمیل:b.musawer@ccnpp.org

بخش شهری:

میوند ابراهیم زی، مسوول واحد ارتباطات

شماره تماس: ۰۷۰۹۶۷۵۵۴۹۶

ایمیل: abrahimzai@gmail.com