نودوسومین پروژۀ انکشافی محلی _ شهر مزار شریف افتتاح شد

7 حمل سال 1398 دفتر ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی شهر مزار شریف نودوسومین پروژه انکشافی محلی خود را در شورای انکشافی محلی بلاک هوایی سوم ناحیه هشتم شهر مزار شریف رسما با حضور داشت معاون شاروالی ، مسئول دفتر ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی ، رییس ساختمان شاروالی مزار شریف ، رییس ناحیه مربوطه و اهالی محل افتتاح نمود.
این پروژه شامل کانکریت ریزی سرک به طول 1.018 کیلومتر با جویچه های 2.036 کیلومتر میباشد که مبلغ 4690000 افغانی با 25 % سهم مردمی هزینۀ آن بر
آورد گردیده و تقریبا 243 خانوار از مستفیدین مستقیم آن میباشند.


 قابل یاد آوریست که در این پروژه جمعا 136 تن کارگر ماهر و 240 تن کارگرغیر ماهر عملا مصروف کار میباشند.