نشست عمومی رهبری و مقامات ولایتی در مورد دستآورد ها و هماهنگی برنامه ملی میثاق شهروندی

۲۰-۲۱ دلو ۱۳۹۷ - نشست عمومی دو روزه وزارت خانه های ذیدخل برنامۀ ملی میثاق شهروندی با اشتراک وزرا ومعینان وزارت های مالیه، احیا و انکشاف دهات، معارف، صحت عامه، زراعت، آبیاری و مالداری،  اداره مستقل ارگانهای محلی، والی و ولسوالان ولایت کابل، مسؤلان ریاست های ولایتی مربوطه، نماینده های بانک جهانی، و سایرمسؤولان برنامه ملی میثاق شهروندی با حضورداشت۳۰۰ اشتراک کننده در کابل برگزار گردید. هدف این نشست، بحث روی دستاوردها، هماهنگی، آگاهی لازم در مورد پلان و تطبیق برنامه ملی میثاق شهروندی میان ادارات ذیدخل در سطح قریه ها/محلات، شاروالی ها، ولسوالی ها و ولایات کشور می باشد.

محترم همایون قیومی، سرپرست  وزارت مالیه عین صحبت های افتتاحیه خود بیان داشت: « خوشحال هستیم که امروز رهبری تمامی وزارت خانه های ذیدخل در برنامه ملی میثاق شهروندی گردهم آمده ایم و برای هماهنگی بیشتر یکجا کار می کنیم. وزارت مالیه هماهنگی تطبیق این برنامه را رهبری می کند.» وی افزود که کارمشترک همه نهاد های ذیدخل سبب شد تا برنامه میثاق شهروندی بیش از ۹۵٪ از بودیجه سال مالی۱۳۹۷ خویش را موفقانه به مصرف برساند و بیش از ۸ میلیون تن از این طریق در سراسر کشور مستفید گردیدند.

روز نخست برای بحث روی دستآورد های برنامه ملی میثاق شهروندی، معرفی جوانب وابعاد نظری وعملی هماهنگی برنامه، کارهای گروپی، پاسخها و پرسش های اشتراک کننده ها اختصاص داده شد. پوهنمل مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا وانکشاف دهات که دراین نشست روی دستآورد های برنامه ملی میثاق شهروندی در روستا ها صحبت می نمود، اظهار داشت: « تاکنون بیشتر از ۱۰۰۰۰ شورای انکشافی قریه انتخاب گردیده، بیش از ۶۰۰۰ پروژه انکشافی در حال اجرا می باشد که از این میان بیش از صد پروژه  تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است، حدود ۱۳ میلیارد افغانی برای تطبیق این پروژه ها تعهد شده که بیش از ۷ میلیارد آن به حساب شورا ها انتقال گردیده، بیش از ۹ میلیون روز کاری برای ... کارگر ماهر و غیر ماهر ایجاد شده است و ۹۷٪ بودیجه در سال ۱۳۹۷ مالی به مصرف رسیده است که در مجموع بیش از ۷ میلیون تن ازین طریق در سراسر کشور مستفید گردیده است. » محترم مجیب الرحمن کریمی اضافه نمود که برنامه فرعی وجه نقدی حفظ ومراقبت و اعمار (MCCG) در ۹ ولایت کشور به ارزش ۳۳.۳ میلیون دالر تطبیق می گردد که در مجموع ۳.۶ میلیون روز کاری را برای حدود ۱۰۰ هزار کارگر ماهر و غیر ماهر مساعد نموده است. ایشان همچنان بیان داشتند که حدود ۴۵۰۰ بانک غله جات به ارزش ۹۷ میلیون افغانی از طریق کمک مردم در قریه ها ایجاد شده که در مجموع بیش از ۱۰ هزار خانواده مستحق ازاین طریق کمک بدست آورده اند و برای تداوم این ابتکار مردم ۹۳ جریب زمین زراعتی خویش را نیز وقف نموده اند تا حاصلات آن به بانک های غله جات انتقال یابد.

همچنان محترم عبدالباقی پوپل، معین شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی در مورد دستاورد های برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر ها صحبت داشته و گفت: «برنامه ملی میثاق شهروندی از طریق معینیت شاروالی ها در چهار شهر تا اکنون به ایجاد ۷۶۶ شورای انکشافی پرداخته که در حدود ۷۱۶ پروژه انکشافی به سهم ۲۵٪ مردم یا در مرحله اجرا بوده و یا هم به بهرداری سپرده شده است. از طریق این پروژه ها برای بیش از ۱۰هزار نفر معادل صد روز، زمینه کار مساعد گردیده است و در مجموع بیش از ۱.۳ میلیون تن ازاین طریق مستفید گردیده اند». وی همچنان اذعان کرد که در نواحی تحت پوشش این برنامه در حدود ۲۶٪ تزیید عواید در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است و در بخش شهری این برنامه ۹۲٪ بودیجه به مصرف رسیده است.

قرار است که فردا کمیته های مدیریتی میثاق شهروندی به سطح ولایت و ولسوالی های کابل نیز ایجاد گردد. هدف از ایجاد این کمیته ها نزدیکی کاری میان شوراهای انکشافی قریه با واحد های اداری شرکای کاری برنامه ملی میثاق شهروندی در ولسوالی ها و ولایات می باشد تا ارایه خدمات بهبود و تسهیل گردد و مشکلاتی که حل آن خارج از سطح توانایی و حیطه صلاحیت شوراهای انکشافی قریه ها می باشد،‌ توسط کمیته های مدیریتی در سطح ولسوالی ها و ولایت حل گردد.

برنامه ملی میثاق شهروندی یکی از برنامۀ های ملی بین الوزارتی حکومت بوده که در ماه میزان ۱۳۹۵ توسط جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، رسما آغاز گردید. این برنامه برای ۱۰ سال دیزاین شده است که خدمات حداقل معیاری را در بخش روستایی (۱۲۳ ولسوالی، ۳۴ ولایت) درعرصه دسترسی به آب آشامیدنی، معارف، صحت، سرک های ابتدایی، سربندها، سیفون ها و ذخیره گاه های آب، کانال های آبیاری و دیوارهای استنادی، ساخت پل و پلچک، فراهم آوری برق (انرژی قابل تجدید) و همچنان در بخش شهری (۴ شهربه شمول هرات، کندهار، ننگرهار و مزارشریف) خدمات توسعه سرک و جویچه ها، پارک و ساحات تفریحی، مدیریت فاضلاب، شماره گذاری خانه ها، پروژه های معیشت برای خانم ها و دسترسی به زیربناهای شهری را فراهم می سازد.

 

برای معلومات بیشتر در مورد برنامۀ ملی میثاق شهروندی

 

 

 

بخش روستایی:

بکتاش مصور، مسوول روابط عامه

شماره تماس: ۷۰۰۶۶۰۵۶۴

ایمیل: b.musawer@ccnpp.org

بخش شهری:

میوند ابراهیم زی، مسوول واحد ارتباطات

شماره تماس: ۰۷۰۹۶۷۵۵۴۹۶

ایمیل: abrahimzai@gmail.com