آغاز کار عملی ساخت یک باب مکتب

۱۵ دلو ۱۳۹۷ - کار اعمار یک باب مکتب ابتدایی زیر چتر پروژه اقراء برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در قریه حاجی شاه محمد در ولسوالی کرخ ولایت هرات به گونه رسمی افتتاح گردید. هزینۀ ساخت این مکتب، بیش از۳  میلیون افغانی بوده و به مساحت ۳۷۶ متر مربع بطور اساسی اعمار میگردد که دارای ۶ اتاق درسی، یک اتاق اداری و سه تشناب خواهد بود. ساخت این مکتب زمینۀ آموزش را برای ۳۳۱ شاگرد در قریه های چاقوها، حاجی شاه محمد، عطا خان و کشک لکزایی ها فراهم خواهد نمود. قابل یاد آوریست که همزمان با افتتاح این پروژه، کار ۱۸ مکتب دیگرنیز در ۶ ولسوالی ولایت هرات آغاز گردید.

بنابر هدایت خاص محمد اشرف غنی، رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به منظور معیاری سازی سیستم تعلیم و تربیه و ایجاد محیط سالم و شایسته‌ی تدریس در کشور، وی در آغاز سال تعلیمی جاری وعده ا‌ی اعمار شش هزار مکتب را سپرد که کار اعمار آن را برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به عهده دارد.

کار اعمار این شش هزار مکتب در دو مرحله تکمیل می‌شود که در مرحلۀ اول در ۱۷ ولایت کشور (کابل، ننگرهار، نورستان، لوگر، خوست، میدان وردک، غزنی، پکتیکا، کندز، بلخ، فاریاب، هرات، بادغیس، قندهار، هلمند، ارزگان و زابل) ۲۶۴۷ مکتب اعمار خواهد شد و ازین میان به تعداد ۳۳۴  آن به ولایت هرات تخصیص داده شده است. در عین حال از جمله ۶۰۰۰ باب مکتب، ۱۲۰۸ مکتب، مکاتب مشترک دخترانه و پسرانه و متباقی مکاتب پسرانه اند که در مجموع ۱۷۵ میلیون دالر برای ساخت این مکاتب اختصاص داده شده است.

ساخت شش هزار مکتب زمینه مناسب و سالم آموزش را برای دو میلیون طفل فراهم خواهد نمود، کیفیت تعلیم و تربیه را بهبود خواهد بخشید، برای هزاران تن زمینه کاری را مهیا ساخته و دسترسی اطفال را به تعلیم و تربیه در روستا های کشور تسهیل خواهد بخشید.

با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، ۲۸ نقشه‌ی مختلف تاکنون برای این مکاتب دیزاین شده است و در چهار کتگوری تقسیم می‌شوند: تعمیرهای ۶ صنفی، ۸ صنفی، ۱۰ صنفی و ۱۲ صنفی.

به گفته مقامات وزارت معارف کشور ۵۰٪ مکاتب کشور بدون ساختمان بوده و این یک مشکل در راستای تعلیم و تربیه می باشد. با ساخت ۶۰۰۰ مکتب، مشکلات این وزارت از بابت ساختمان مکاتب تا ۸۰٪ حل خواهد شد.

 

رابطه:

برنامۀ ملی میثاق شهروندی

مسؤول ادارۀ اطلاعات عامه ، بکتاش مصور

۰۷۰۰۶۶۰۵۶۴

b.musawer@ccnpp.org

ویب سایت:  www.ccnpp.org

فیسبوک:https://www.facebook.com/citizencharterafghanistan