آغاز کار عملی ساخت سه باب مکتب

۶ دلو ۱۳۹۷ - کار اعمار سه باب مکتب متوسطه زیر چتر پروژۀ اقراء برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولسوالی تخته پل ولایت کندهاربه گونۀ رسمی افتتاح می گردد. مکاتب مذکور از ۶ الی ۱۲ صنفی بوده که هزینۀ ساخت آن بیش از ۱،۰۵ میلیون افغانی در نظر گرفته شده است.

بنابر هدایت خاص محمد اشرف غنی رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به منظور معیاری سازی سیستم تعلیم و تربیه و ایجاد محیط سالم و شایستۀ تدریس در کشور، قرار است شش هزار مکتب  در کشور اعمار گردد که کار اعمار آن را برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به عهده دارد.

کار اعمار این شش هزار مکتب در دو مرحله تکمیل می‌شود که در مرحلۀ اول در ۱۷ ولایت کشور (کابل، ننگرهار، نورستان، لوگر، خوست، میدان وردک، غزنی، پکتیکا، کندز، بلخ، فاریاب، هرات، بادغیس، قندهار، هلمند، ارزگان و زابل) ۲۶۴۷ مکتب اعمار خواهد شد و ازین میان به تعداد ۶۶ باب آن به ولایت کندهار تخصیص داده شده است. در عین حال از جمله ۶۰۰۰ باب مکتب، ۱۲۰۸ باب آن، مکاتب مشترک دخترانه و پسرانه و متباقی مکاتب پسرانه اند که در مجموع ۱۷۵ میلیون دالر برای ساخت این مکاتب اختصاص یافته است.

ساخت شش هزار مکتب، زمینۀ مناسب و سالم آموزش را برای دو ملیون طفل فراهم خواهد نمود، کیفیت تعلیم و تربیه را بهبود خواهد بخشید، برای هزاران تن زمینۀ کاری را مهیا ساخته و دسترسی اطفال را به تعلیم و تربیه در روستا های کشور تسهیل خواهد بخشید.

با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، ۲۸ نقشه‌ی مختلف تاکنون برای این مکاتب دیزاین شده است و در چهار کتگوری تقسیم می‌شوند: تعمیرهای ۶ صنفی، ۸ صنفی، ۱۰ صنفی و ۱۲ صنفی.

به گفتۀ مقامات وزارت معارف کشور ۵۰٪ مکاتب کشور بدون ساختمان بوده و این یک مشکل در راستای تعلیم و تربیه می باشد. با ساخت ۶۰۰۰ مکتب، مشکلات این وزارت از بابت ساختمان مکاتب تا ۸۰٪ حل خواهد شد.

 

رابطه:

برنامۀ ملی میثاق شهروندی

مسؤول ادارۀ اطلاعات عامه ، بکتاش مصور

۰۷۰۰۶۶۰۵۶۴

b.musawer@ccnpp.org

ویب سایت:  www.ccnpp.org

فیسبوک:https://www.facebook.com/citizencharterafghanistan